Kanalkrogen
Kanalhamnen 2
31434 Söderköping
0121-13590